1. MELY ORSZÁGOKBÓL MILYEN KOROSZTÁLYÚ, ÉS MILYEN SZINTŰ CSAPATOKAT VÁRUNK A YOUTH BASKETBALL FESTIVAL-RA?

A Youth Basketball Festival-on a világ bármely, Csehország által elismert országának, illetve a FIBA tagországainak bármelyik
Fiúk
U10-es korosztály – 2013 – 2014-ben született fiúk
U12-es korosztály – 2011 – 2012-ben született fiúk
U14-es korosztály – 2009 – 2010-ben született fiúk
U16-os korosztály – 2007 – 2008-ban született fiúk
U18-as korosztály – 2005 – 2006-ban született fiúk

Lányok
U10-es korosztály – 2013 – 2014-ben született lányok
U12-es korosztály – 2011 – 2012-ben született lányok
U14-es korosztály – 2009 – 2010-ben született lányok
U16-os korosztály – 2007 – 2008-ban született lányok
U18-as korosztály – 2005 – 2006-ban született lányok

korosztályú kosárlabdacsapata részt vehet. A Youth Basketball Festivalon résztvevő csapatoknak nem kell feltétlenül klubcsapatoknak lenniük. Körzeti – vagy területi – városi – , megyei-, és országos válogatottak, iskolai csapatok, sport utánpótlás akadémiák, valamint egyéb más ifjúsági kosárlabda csapatok is részt vehetnek a fesztiválon.

Intersport Youth Basketball Festival info picture 2

2. KIK VEHETNEK RÉSZT A YOUTH BASKETBALL FESTIVAL-ON ?

A Youth Basketball Festival-on minden az 1. pontnak megfelelő kosárlabda egyesület részt vehet, feltéve ha:

a; a résztvevő csapat tagjaiank, a csapat vezetőinek és a csapat kísérőinek érvényes beutazási engedélye van Csehország területére.  A Youth Basketball Festival szervezői NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ OLYAN KÁRÉRT, AMELY ABBÓL AZ OKBÓL ERED, HOGY A CSAPATOK (JÁTÉKOSOK, EDZŐK, KÍSÉRŐK) NEM KAPTAK VÍZUMOT VAGY BÁRMELY OKBÓL KIFOLYÓLAG NEM TUDTAK ELJUTNI AZ ESEMÉNY HELYSZÍNÉRE.

b; a részt venni kívánó csapat sportolói, vezetői és kísérői alávetik magukat a nemzetközi utánpótlás kosárlabda torna előtti akkreditációnak. A csapat minden tagjának, vezetőjének és kísérőjének hozzá kell járulnia, hogy adatait az akkreditációkor – a verseny tisztaságának megóvása érdekében – fényképes igazolványa, vagy útlevele alapján, amely tartalmazza a születési idejét és állampolgárságát ellenőrizhessük, és hogy kódszámmal ellátott azonosítót, és részvételi kártyát kapjon a YBF teljes idejére.

c; a csapat vezetője az akkreditációkor aláírja azt a nyilatkozatot, hogy a Youth Basketball Festival-on minden a csapathoz tartozó sportoló, vezető és kísérő a saját felelősségére, illetve az érte felelősséggel tartozó személy felelősségére vesz részt. Az akkreditációkor ezen nyilatkozat aláírásával a sportolót a tornára elhozó egyesület, iskola, stb. a sportoló gyermekekért felelősséggel tartozó személy, illetve a sportoló elismeri, hogy saját felelősségére vesz részt a tornán és a tornára való utazáson, illetve saját maga, vagy az érte felelősséggel tartozó személy vállalja balesetének, bárminemű sérülésének, esetleges halálának a következményeit.

d; a csapat minden tagja és kísérői nevében a csapat vezetője a Youth Basketball Festival-ra történő akkreditációkor aláírásával megerősíti, hogy, a Youth Basketball Festival mérkőzésein bekövetkezett sérülésekért, illetve bárminemű, a Youth Basketball Festival eseményei során emberben és tárgyakban bekövetkezett kárért a Youth Basketball Festival szervezőbizottsága nem felelős. A teljes mértékű felelősséget a csapat vezetője vállalja, illetve egyénenként a csapat tagjai, vezetői és kísérői saját maguk felelnek egészségükért, értékeikért, saját magukért. A csapat vezetője elismeri továbbá, hogy a fesztivál időtartama alatt, vagy a fesztiválra történő utazáskor, vagy elutazáskor bekövetkező semminemű balesetért, káreseményért, vagyoni – vagy egyéb kárért szintén nem vállal felelősséget a Youth Basketball Festival rendezősége.

e; a csapat vezetője a megérkezést követően az akkreditációkor aláírja azt a nyilatkozatot, hogy baleset – és felelősségbiztosítással rendelkezik minden játékos, vezető, és kísérő, és a bizonyíthatóan a csapat játékosai vagy edzői, vagy kísérői által okozott kárért a csapat anyagi felelősséget vállal. (Pl. szállodai tárgyak megrongálása, vagy elvesztése, garázda magatartás miatti kárviselés, a csapatra bízott értékekben valló állagromlás, stb.)

3. A YOUTH BASKETBALL FESTIVAL SZABÁLYAINAK ÉS SZELLEMISÉGÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

A Youth Basketball Festival-on részt venni szándékozó csapatnak, és a csapat kísérőinek el kell fogadnia a fesztivál szabályait. Az utánpótlás kosárlabda torna szabályaira nézve lásd. a Youth Basketball Festival Szabályzat c. linket. Az utánpótlás kosárlabda torna lebonyolítási rendjének-, a mérkőzések levezetésének szabályainak, és az esetleges vitás esetekben a döntőbíró határozatának elfogadását jelenti a Youth Basketball Festival-ra való regisztráció (bejelentkezés, részvételi szándék kifejezése) és a regisztrációs díj megfizetése. A Youth Basketball Festival-on részt venni kívánó minden csapatnak, csapatvezetőnek és kísérőnek a mérkőzések folyamán és az esemény egész ideje alatt a Fair Play szellemében kell viselkednie. Mivel a Youth Basketball Festival-on a világ minden tájáról érkező csapatok vesznek részt, alapvető fontosságú a tolerancia, és a többi csapat iránti tisztelet, valamint a becsületes versenyzés. Amelyik csapat a szervezőbizottság véleménye szerint – többszöri kérésre, és felszólításra sem tartja be az emberi viselkedés alapvető normáit, és a kosárlabda torna zavartalan lebonyolítását viselkedésével több ízben gátolja (pl. rasszista módon viselkedik, alapvető emberi méltóságában sért meg másokat, nem ismeri el a Fair Play szellemiségét, erőszakos, agresszív, garázda magatartást tanúsít) a torna főszervezőjének határozata alapján kizárható a Youth Basketball Festival mérkőzéseiről. A Youth Basketball Festival szervezőbizottsága az ezzel a csapattal fennálló mindennemű szerződését azonnali hatállyal egyoldalúan felmondja, és ellene jogi lépéseket tesz.

4. A YOUTH BASKETBALL FESTIVALON VALÓ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSE, A REGISZTRÁCIÓ, A REGISZTRÁCIÓS DÍJ MÉRTÉKE, ÉS A BEFIZETÉS HATÁRIDEJE

A Youth Basketball Festival-on való részvétel alapvető feltétele, hogy a részt venni szándékozó csapatok minél hamarabb felvegyék a kapcsolatot a nemzetközi utánpótlás kosárlabda torna szervezőivel, és banki átutalással befizessék a tornán való részvételi szándékukat megerősítő regisztrációs díjat. A regisztrációs díj a torna szervezési költségének részét képezi. Nyilvánvalóan az a csapat, amelyik korábban jelzi részvételi szándékát, illetve korábban fizeti be a regisztrációs díjat előnyt élvez a többi csapattal szemben, és mind a szállások, mind pedig az egyéb programok vonatkozásában szélesebb lehetőségek közül tud választani. Azért is célszerű minél hamarabb felvenni a kapcsolatot a nemzetközi utánpótlás kosárlabda torna szervezőivel, és minél hamarabb regisztrálni, mert egy –egy korosztályban maximálva van a résztvevő csapatok száma. Így lehetséges, hogy számos korosztálynál már a regisztrációs díj befizetésének legvégső határideje előtt (akár több hónappal) telítődik a csapatlétszám, és akkor a részt venni kívánó csapat a számára leginkább megfelelő korosztályban már nem tud elindulni a Youth Basketball Festival-on. A regisztráció legvégső határideje 2023. május 15. Tehát a tornán részt venni szándékozó csapatoknak legkésőbb 2023. áprilisában fel kell venni a kapcsolatot a utánpótlás kosárlabda torna szervezőivel, és 2023. május 15-ig banki átutalással be kell fizetniük a tornán való részvétel regisztrációs költségét, amely a csapat elszállásolási és étkezési költségének 30%-a. A Youth Basketball Festival-on való részvételi szándékot honlapunkon a „regisztráció” link kitöltésével, a szervezőbizottságnak történő e-mail vagy postai levél elküldésével lehet megtenni. A regisztrációt azokon a nyelveken lehet megtenni, amelyeken a honlapunk íródott.

A regisztrációs díj befizetésének a legvégső határideje 2023. május 15., így ezen időpont utáni bejelentkezést, regisztrációs kérelmet a ifjúsági kosárlabda torna megszervezésének biztonsága, és lebonyolításának zavartalansága érdekében nem tudunk elfogadni! Így fokozottan kérünk minden részt venni szándékozó csapatot, hogy a regisztrációs határidőt tartsa be!

E-mail: info@youthbasketballfestival.org
Postai cím: Youth Basketball Festival Szervezőiroda
1173 Budapest, Csabai út 53.
Telefon: +36 70 /479 5000, (hétfőtől péntekig, 10:00 – 18:00)

5. SZÁLLÁS, ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK BEFIZETÉSE, BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK

A Youth Basketball  Festivalon való részvétel további feltétele, hogy a regisztrációs díjat befizetett csapatok befizessék a csapatuk szállás – és étkezési díját. A részvételi díj összege szálláskategóriánként különböző, de a kategóriákon belül azonos. A szállás – és étkezési díjak befizetésének legvégső határideje 2023. június 10. A szállás és étkezési díjakat is banki átutalással kell befizetni.

Ezúton kérünk minden csapatot, és csapatvezetőt, hogy amennyiben a Youth Basketball Festival-on részt kíván venni, úgy részvételi szándékát a velünk való kapcsolatfelvétel útján minél hamarabb jelezze, hogy a csapat tornán való részvételét, illetve a csapat igényeinek megfelelő szállást minél korábban elkezdhessük szervezni. A regisztrációs díj befizetésének a legvégső határideje 2023. május 15., így ezen időpont utáni bejelentkezést, regisztrációs kérelmet az ifjúsági torna megszervezésének biztonsága, és lebonyolításának zavartalansága érdekében nem tudunk elfogadni! Így fokozottan kérünk minden részt venni szándékozó csapatot, hogy a regisztrációs határidőt tartsa be!

6. BIZTOSÍTÁS

A csapatvezető felelőssége, hogy minden YBF-ra nevezett játékosa rendelkezzen, sport-, baleset-, és egyéb biztosításokkal. A YBF nem rendelkezik semminemű, a játékosokra és a résztvevőkre vonatkozó biztosítással, így minden játékosnak és résztvevőknek saját magának kell a sérülésére, megbetegedésére és egyéb felmerülő eseményekre, saját felelősségre biztosítást kötnie.

A YBF szervezői nem felelősek semminemű személyben vagy tárgyban bekövetkezett kárért, sérülésért, balesetért, esetleges halálesetért.

Youth Sports Festival s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Jogo Bonito Európa Kft.

1173 Budapest, Ásvány utca 18.

KAPCSOLAT